Улаанбаатар хот дахь Тарагт сумын Нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан

Улаанбаатар хот дахь Тарагт сумын Нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан "Малчдадаа тусалъя" хандивын аян 2020 оны 12 сарын 25-аас 2021 оны 01 сарын 25 нийг дуустал явагдаж дууслаа.