Иргэд та бүхэн 2020 оны орон сууц, оюутны төлбөрийн буцаан олголт авах хүсэлтээ 100٪ цахимаар гаргах бөгөөд доорх баримт бичгийг бүрдүүлэн файлаар хавсаргана.