Иргэн та 2020о оны 10 дугаар сарйн 15-ны өдөр зохион байгуулагдах АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН сонгуулийн сонгогчдийн нэрийн жагсаалтад бүртгэлтэй эсэхээ шалгаарай

Иргэн та Сонгогчийн нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ bvrtgel.gov.mn сайт руу орж өөрийн регистрийн дугаараа хийж шалгана уу.

Хэрэв сонгогчдын нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй буруу орсон бол санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө гомдлоо бичгээр харъяа сум дүүргийн хэсгийн хороонд гаргана уу.