Тарагт сумын өвсний фондыг засварлуулж, тэжээлийн агуулахтай боллоо.