СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ОПЕРАТОРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТЭРЧ, 54 ТӨРЛИЙН ЛАВЛАГААГ ГАРГАЖ БАЙНА.

Сумын Засаг даргын Тамгын газарт "Төрийн үйлчилгээний операторын систем" нэвтэрч 54 төрлийн лавлагааг харъяалал харгалзахгүй гаргаж байна. Үүнд:

1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 23 төрлийн лавлагаа

2. Автотээврийн үндэсний төвийн 2 төрлийн лавлагаа

3. Гаалийн ерөнхий газрын 1 төрлийн лавлагаа

4. Татварын ерөнхий газрын 5 төрлийн лавлагаа

5. Цагдаагийн ерөнхий газрын 7 төрлийн лавлагаа

6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2 төрлийн лавлагаа

7. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 4 төрлийн лавлагаа

8. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 6 төрлийн лавлагаа

9. Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамны 3 төрлийн тодорхойлоолт

10. Нийслэлийн замын хөдөлгөний удирдлагын төвийн 1 төрлийн лавлагаа тус тус гарч байна.

Хэрэгцээтэй лавлагаа, мэдээллийг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 70321123 утсаар холбогдон авна уу.