Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хогны машинтай болов.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2020 оны  санхүүжилтээр Хогны машин нийлүүлэх тендерийг зохион байгуулав. Тендерт  Чаминхаус ХХК шалгарч 21.0 сая төгрөгөөр нийлүүллээ.