Сумын малчдад улсын нөөцөөс хивэг, өвс тарааж байна.

2019-2020 оны өвөлжилтийн байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан улсын нөөцөөс 1200 боодол өвс, 1500 шуудай хивэг ирж, малчин өрхүүдэд тараагдаж байна.