3*3 сагсан бөмбөгийн тэмцээн болов.

Тохижилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жилийн хүрээнд залуучуудад байгаль орчноо хамгаалах, хог хаягдал хаяхгүй байх талаар сургалт мэдээллийг өгч, байгаль орчноо хайрлан хамгаалахад иргэн бүрийн үүрэг оролцоо чухал хэрэгтэй талаар ойлголт өгөв.  Байгаль орчноо хамгаалах 50 энгийн арга гарын авлагыг хүргэв. Энэ үеэр 3*3 сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээнд нийт 25 залуучууд хамрагдав.