Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулагдав.

2019 оны хугацаат  цэргийн албаны ээлжит татлага 2019 оны 10 дугаар сарын 07-нд Тарагт сумын төвд боллоо. Цэрэг татлагад 199 цэргийн насны залуучууд хамрагдснаас 18 залуу цэргийн албанд тэнцэв.