Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын амралтын хуваарь

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН

АМРАЛТЫН ХУВААРЬ

Албан хаагчдын нэр

Амрах хугацаа

Холбоо барих утас

эхлэх

дуусах

 1.  

Х.Дашдэлэг

2019.08.05

2019.09.09

96360055

 1.  

М.Төрболд

2019.07.22

2019.08.12

94001154

 1.  

Б.Батцэцэг

2019.08.01

2019.08.27

99266055

 1.  

Б.Саруул

2019.08.05

2019.09.02

99736047

 1.  

Б.Тэгшжаргал

2019.08.05

2019.09.13

95732755

 1.  

Э.Есөн-Эрдэнэ

2019.08.02

2019.08.23

95441052

 1.  

Б.Адъяа

2019.08.01

2019.08.22

95157501

 1.  

Б.Ундрах

2019.08.01

2019.08.27

89929091

 1.  

Д.Баярмаа

2019.07.18

2019.08.13

95526544

 1.  

Ж.Батзориг

2019.07.22

2019.08.15

99988403

 1.  

Д.Наранцэцэг

2019.07.22

2019.08.19

99207445

 1.  

Ш.Оюун

ажиллана

95188093

 1.  

Т.Нямдаваа

2019.07.16

2019.08.06

99922725

 1.  

Э.Оюун-Эрдэнэ

2019.08.19

2019.09.12

95750047

 1.  

Д.Баяржаргал

2019.07.16

2019.08.13

99673383

 1.  

Ж.Долгорсүрэн

2019.08.05

2019.08.29

94916985

 1.  

Ш.Чулуунхүү

2019.08.05

2019.09.10

95579193

 1.  

М.Нямжаргал

2019.08.05

2019.08.29

96092416

 1.  

Б.Заяадаваа

2019.07.24

2019.08.20

99551362

 1.  

Багийн Засаг дарга нар

2019.08.05

2019.09.02

 

 

Та бүхэн шаардлагатай тохиолдолд холбоо барина уу.