Хүнсний боловсруулах цехэд бүтээгдэхүүн хийх дадлага, сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 Жайка олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр суманд Хүнсний боловсруулах цехтэй болсон. Тус цех нь иргэдийг бүл болгон сургалт мэдээлэл өгч бүлгээрээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх, мэдлэгтэй, туршлагатай иргэн болгох нэн тэргүүний зорилго оршино.

2019 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр Луувангийн цэлцэгнүүр, Төмсний короккэ, Жигнэсэн төмстэй талх хийх дадлага, сургалтанд 12 эмэгтэйчүүд хамрагдсан. Цаашид сар бүр ээлжит дадлага, сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Дадлага, сургалтаар