Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

Мэрсикор Олон улсын байгууллага болон Өвөрхангай аймгийн ХХААГазар хамтран 2019 оны 3 сарын 11нд Тарагт сумын 100 малчны зөвөлгөөн хийлээ. Уг зөвөлгөөнд Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн ажилтан Ц.Сувд-Эрдэнэ малчдад төслийн явц болон цаашид хийгдэх хөрөнгө оруулалтуудын талаар мэдээлэл хийлээ.