Тахилагт хайрханаа тахилаа

2019 оны 6 дугаар сарын 16 буюу шинийн 14-нд Сумын Засаг даргын Тамгын газар, төсөвт албан байгууллагууд ард иргэд Тахилагт хайрханаа тахилаа.