НИЙТИЙН СОНСГОЛ ХИЙХ ТОВЫН ЗАР

Сумын ЗДТГазрын Иргэний танхимаас 2018 онд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн  хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний талаар нийтийн сонсгол зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн.

2018 онд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн  хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний Нийтийн сонсгол 2019 оны 1 сарын  21-ний өдрийн 15 цагт  сумын Иргэний танхимд  болно.

Нийтийн сонсголд оролцох оролцогч, ажиглагчдыг сумын ЗДТГазрын Иргэний танхимд  2019 оны 1 сарын 04-ний өдрөөс эхлэн 2019 оны 1 сарын 18-ны өдрийг дуустал ажлын өдрүүдэд бүртгэнэ.

 Лавлах утас 92066268

 

 

СУМЫН ЗДТГАЗАР

2019.01.04