Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн Эрхийг Хамгаалах Өдөрт зориулан зохион байгуулагдсан ᠌᠌

Зохион байгуулсан:

Тарагт иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тарагт сум - Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл

Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын Ахмадын хороо