ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН СУРГАЛТ

Сумын ИТХ-ын ажлын алба; Өвөрхангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газартай хамтран "Худалдан авах ажиллагаа"- сэдвийн хүрээнд тус газрын хуулийн мэргэжилтэн Б.Баттөр; дотоод хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Эрдэнэсүрэн; хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Пүрэвсүрэн нар хууль; эрх зүйн хүрээнд байгууллагуудын дарга; ЗДТГ-ын мэргэжилтэнгүүдэд сургалт хийлээ.