ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн Туяа багийн ЕБСургуулийн 2.0 метрийн урттай, 1.5 метрийн  өндөртэй хайсан хашааг хүлээн авлаа. Гүйцэтгэгч иргэн Ц. Ариунаа, төсөвт өртөг 18,000,000 төгрөг. .