БҮХ НИЙТИЙН ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Монгол Улсын засгийн газрын 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх” журам, 340 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн үеийн дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэх” журмыг хэрэгжүүлэн 2023 оны 06 сарын 08-ны өдрийн 16 цагт “Зарлан мэдээллийн дохио”-г дуугаргаж, сумын Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн 11, мэргэжлийн ангийн 42, иргэд 14, машин техник 21 оролцож, бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган, иргэд олон нийтийг цугларах аюулгүй талбайд гаргаж, үзүүлэх сургалт хийлээ. ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТАРАГТ СУМЫН ЗДТГАЗАР