ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн Хайсан хашааг хүлээн авлаа. Гүйцэтгэгч иргэн Ц. Шинэбаяр, төсөвт өртөг 15,400,000 төгрөг.  2 метрийн урттай, 1,2 метрийн өндөртэй, 90 ширхэг хайсан хашаанд ногоон байгууламжыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр мод тарилаа.