АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ

Авлигатай тэмцэх газар болон Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Авлигатай тэмцэх 5 ажиллагаа”-ны нэг арга хэмжээ болох “Шүгэл ажиллагаа”-ны хүрээнд хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг уриалсан соён гэгээрүүлэх аяныг 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрөөс улс орон даяар нэгэн зэрэг эхлүүлж байна. Бид авлигын эсрэг нэгдсэн та ч бас авлигын эсрэг нэгдээрэй.