СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын 2 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт зарлагдлаа. Тусгай шалгалтын бүртгэл 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09.00 цагаас 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын 10 хоног цахимаар явагдана. Шалгалтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтын зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг  https://hh.csc.gov.mn/view/b809b68e-b3b1-4b56-8a94-5bbbcd5f6d81?fbclid=IwAR0cCB1oroB0gasKR9yRzXjTd6Nllo0n9upDfLRKqloNsQ9xcyVCdo89flE