ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Мал эмнэлгийн тусгай зориулалтын машин худалдан авлаа. Нийлүүлэгч ОТТО МИР ХХК, төсөвт өртөг 49,800,000 төгрөг.