card

Өвөрхангай аймгийн Тарагт сум нь 1924 онд байгуулагдсан хуучнаар  Сайн ноён хан аймгийн Үйзэн вангийн хошуу .

 Туяа, Арвайн тал, Хүрэмт, Урт, Их булаг, Алтан тал гэсэн 6 багийн 1095 өрхөд 3373 хүн амьдардаг.

Хүн амын тоогоор Өвөрхангай аймгийн 19 сумаас 15 ордог. Хүн амын нягтрал 0.9 га

      Газар зүйн байршил

Өвөрхангай аймгийн баруун хойд хэсэгт

•           Улаанбаатар хотоос 465 км

•           Арвайхээр хотоос 35 км зайд байрладаг.

•           Арвайхээр, Зүүнбаян-Улаан, Баянгол, Төгрөг, Хайрхандулаан, Уянга, Гучин-Ус сумтай хиллэдэг

      Байгаль, газарзүйн онцлог

Далайн  түвшинээс дээш 1200-2000 метрт өргөгдсөн, хангайн нурууны өвөр тал хээрийн бүсд багтдаг. Мал аж ахуй болон газар тариалан эрхлэх боломжтой

Цаг уурын нөхцөл

•           Хуурайдуу  хавартаа салхи ихтэй, зун халуун, өвөл хүйтэн    

•           1-р сарын дундаж температур -20с

•           7-р сарын дундаж   температур +20с  орчим  

Газар нутаг

Нийт газар нутгийн хэмжээ 339.5 км кв

 

ЭДИЙН ЗАСАГ

Орон нутгийн төсөв.

Сумын төсвийн нийт орлого нь 264074.1 сая төгрөг бөгөөд улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг 246592.5  сая төгрөг, сумын өөрийн орлого 33512.9 сая төгрөгийн орлогоос бүрддэг. 

Орон нутгийн нийт төсвийн зардал нь 264074.1 сая төгрөг байна. Нийт зардлын 62 хувь нь цалин, 6.8  хувь нь нийгмийн даатгалын шимтгэл, 26.8 хувийг урсгал шилжүүлэг, 4.4 хувийг нь бусад зардал эзэлж байна.

Эдийн засгийн бүтэц

Сумын хэмжээнд нийт 16 аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаа явуулж улсын төсөвт 5995.5 сая , аймгийн төсөвт 2555. 0, нийт 8220.5 төгрөгний татварыг төвлөрүүлсэн.

Хөдөө аж ахуй

Малын бүтэц

Сумын хэмжээнд 275081 толгой малтайгаас 120 тэмээ,  16465 адуу, 9891 үхэр, 138900 хонь, 109705 ямаа байна.

Газар тариалан

Сумын хэмжээнд 28.1 га талбайд төмс тариалж 338.8 тн ургац, 10.01 га-д хүнсний ногоо тариалж 89 тн ургац хураан авч аймгийн хэмжээнд гуравт орж байна.

Инженерийн дэд бүтэц                  

Зам тээвэр.Сумын нутаг дээгүүр баруун аймгуудыг нийслэлтэй холбосон засмал зам дайран өнгөрдөг.Арвайхээр болон хил залгаа сумд, багийн төвүүдтэй шороон замаар холбогддог.

Цахилгаан хангамж.Төвийн эрчим хүчинд холбогдсон сумын төв дээгүүр 1994 онд баригдсан 110/35/10 квт-ын дэд станцтай

Ус хангамж. Сумын төвд цэвэр усны хангамжийн 3 гүний худаг ажилладаг.Хүн эмнэлгийн худаг 2 тн багтаамжтай усан сантай, нөгөө 2 худаг нь усыг насосоор шууд татаж усыг түгээж байна.

Дулаан хангамж.

Сумын төвд төвлөрсөн уурын зуух 1, Засаг даргын Тамгын газар, Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Байгууллага, Эрүүл мэндийн төв, П.Гэндэнгийн нэрэмжит Ерөнхий боловсролын сургууль зэрэг байгууллагууд бага оврын уурын зуухаар халаалт авч байна.

НИЙГЭМ

Хүн ам

Хүн ам, өрхийн тоо

Үзүүлэлт

Сумын төвд

Хөдөөд

Нийт

Хүн амын тоо

806

2567

3373

Нийт эрэгтэй

0-4 нас

591

62

1011

101

1602

163

5-9 нас

59

85

144

10-14 нас

46

88

134

15-19нас

53

113

166

20-24 нас

68

111

179

25-29 нас

48

87

135

30-34 нас

46

93

139

35-39 нас

48

79

127

40-44 нас

41

75

116

45-49 нас

43

54

        97

50-54 нас

27

35

62

55-59 нас

18

43

61

60-64нас

10

15

25

65-аас дээш нас

22

32

54

Нийт эмэгтэй

0-4 нас

587

64

912

100

1499

164

5-9 нас

49

84

133

10-14 нас

48

84

132

15-19нас

56

89

145

20-24 нас

60

101

161

25-29 нас

44

75

119

30-34 нас

45

64

109

35-39 нас

42

79

121

40-44 нас

39

52

91

45-49 нас

43

53

96

50-54 нас

32

39

71

55-59 нас

18

33

51

60-64нас

17

17

34

65-аас дээш нас

30

42

72

Өрхийн тоо

371

610

981

Суурин хүн ам

3101

Түр оршин суугч

8