card
Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 а/117 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2019.09.05  
2 а/116 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зарцуулах тухай 2019.09.05  
3 а/114 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах арга хэмжээний тухай 2019.08.29  
4 а/113 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019.08.23  
5 а/112 Вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019.08.20  
6 а/111 Цалингийн шатлалыг шинэчлэн тогтоох тухай 2019.07.29  
7 а/110 Золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулах тухай 2019.08.28  
8 а/109 Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай 2019.07.25  
9 а/108 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019.07.22